Neler yeni

Uzman Öğretmenlik Sınavı için Merak Ettiğiniz Soruların Cevapları

Mesut HAYAT

Administrator
Yönetici
Katılım
9 Eki 2017
Mesajlar
1,297
Uzman Öğretmenlik Sınavı için Merak Ettiğiniz Soruların Cevapları

SORU VE CEVAPLARLA UZMAN ÖĞRETMENLİK – BAŞÖĞRETMENLIK BAŞVURU SÜRECİ

•Soru 1:
Uzman ve Başöğretmenlik Sınavı ne zaman yapılacak?
•Cevap : 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacaktır.

•Soru 2: Yazılı Sınav ve Eğitim Programı Duyurusu ne zaman yapılacak?
•Cevap : 18 Mayıs 2022 tarihinde yapılacaktır.

•Soru 3: Eğitim Programına Başvurular ne zaman alınacaktır?
•Cevap : 01-10 Haziran 2022 alınacaktır.

•Soru 4: Eğitim Programına kimler başvuru yapabilecektir?
•Cevap : Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla (3 Ekim 2022) adaylık dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programına ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvuruda bulunabilir.

•Soru 5: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı nasıldır?
•Cevap : Yönerge Ek-1’de yer aldığı şekildedir
•Yönergeye ulaşmak için tıklayınız.

•Soru 6: Mesleki gelişim çalışmalarında kriter nedir?
•Cevap : Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların Ek-2 Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda, başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların ise Ek-3 Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosunda yer alan çalışma alanlarından en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekir. Birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.Mesut Hayat

•Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Yönerge Ek-2 için Tıklayınız
•Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Yönerge Ek-3 için Tıklayınız


MESLEKI GELIŞIM ÇALIŞMALARI HAKKıNDA
•Uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları olmak üzere üç alan olarak “alan değerlendirmesi” yöntemiyle değerlendirilmektedir. Buna göre alanların her birinden bir görevin yapılması o alandaki görevin tamamlanması anlamına gelmektedir. Mesleki gelişim çalışmaları, tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde belirlenmiştir.
•Buna göre uzman öğretmen unvanı için başvuruda bulunacak öğretmenlerin, “Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmaları Tablosu’nda yer alan üç alandan en az ikisinden birer çalışma yapmış olmaları gerekmektedir. Ayrıca; birden fazla çalışma alanında değerlendirilebilecek mesleki gelişim çalışmaları, yalnızca bir çalışma alanında değerlendirilir.Mesut Hayat

•Soru 7: Mesleki gelişim çalışmaları yüz yüze mi uzaktan mı olacak?
•Cevap : Eğitimler ÖBA üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

•Soru 8: 10 yıllık süreye askerlik, Asker öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik dahil midir?
•Cevap : 10 yıllık sürenin hesaplanmasında; (Sonraki Sayfa)


ÖĞRETMENLIKTE VEYA UZMAN ÖĞRETMENLIKTE GEÇMIŞ SAYıLAN SÜRELER

•MADDE 14- (1)
Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına başvuruda bulunacakların öğretmenlik veya uzman öğretmenlik sürelerinin hesabında, adaylık dâhil öğretmen veya uzman öğretmen olarak geçirdikleri hizmet süreleri dikkate alınır. Bu sürelere;

a) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin temel askerlik eğitimi dışında kalan askerlik süreleri,
b) Eğitim kurumu müdürlüğü, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığında geçen süreler,
c) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler,
ç) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü, 104 üncü ve 105 inci maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı,
d) Görevden uzaklaştırma ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanma veya gözaltına alınma nedenleriyle fiilen görev yapılmayan sürelerin 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi hâlinde tamamı,Mesut Hayat
e) Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri,
f) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu hükümleri kapsamında sendikal görevleri nedeniyle aylıksız izinli sayılanların, bu kapsamdaki izin süreleri,
g) Öğretmen olarak görev yapmakta iken 23/4/1999 ile 14/2/2005 tarihleri arasında almış oldukları disiplin cezası sonucu öğretmenlikleri sona erip, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananların görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreleri,
ğ) Vekâlet ve geçici görev süreleri,

•Soru 9: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edilecek midir?
•Cevap : Evet. 3 kategoriden 2 tane yeterli olup bunların ibraz edilmesi gerekmektedir. Mesut Hayat Bu evraklar çalışılan okullardan temin edilebilir. Bu evrakların çoğunun olur ve diğer evrakları DYS de vardır. Buradan okul yöneticileri çıkarabilir.

•Soru 10: Ek 2 ve Ek 3 için belge ibraz edemeyenler yazılı sınava girebilir mi?
•Cevap : Sınava girmek için belge ibrazı zorunludur.

•Soru 11: Uzman Öğretmenlik sınavından muaf olabilmek için tezli yada tezsiz yüksek lisans yapmak yeterli midir?
•Cevap : Tezli ya da Tezsiz Yüksek Lisans ayrımı yoktur.

•Soru 12: Yüksek lisansı olanlar yazılı sınavdan muaf mıdır?
•Cevap : Evet yazılı sınavdan muaftır ama eğitim programındaki eğitimleri almak zorundadırlar.

•Soru 13: Bu sınavlar her yıl yapılacak mı ve baraj var mı?
•Cevap : Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için ayrı ayrı olmak üzere yılda bir defa yapılır. Mesut Hayat Bu sınavlarda 100 puan üzerinden 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

•Soru 14: Yöneticiler bu sınavlara girebilecek midir?
•Cevap : Eğitim kurumu müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak görev yapmakta olanlardan yazılı sınava başvuru şartlarını taşıyanlar, öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemek üzere başvuruda bulunabilir.

•Soru 15: Özel Okuldaki süreler 10 yıla dahil midir?
•Cevap : Dahildir.

•Soru 16: Sınavda hangi konulardan soru çıkacaktır?
•Cevap: Yönerge Ek-1’de yer alan konulardan soru çıkacaktır. Yönerge Ek-1 için tıklayınız.

•Soru 17: Sınava girme şartlarını taşıyıp sınava girmek istemeyenler eğitime katılmak zorunda mıdır?
•Cevap : Eğitim sınava girmenin ön şartlarından biridir. Sınava girmeyecek öğretmenlerin eğitim almaları zorunlu değildir.

•Soru 18: Hali hazırda uzman öğretmen ve başöğretmen olanlar bu eğitimleri alıp belge ibraz edecek mi?
•Cevap : Hayır

•Soru 19: Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlara sertifika verilecek mi?
•Cevap : Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlayanlara Mebbis Hizmetiçi Eğitim modülünden sertifika verilecek olur bu sertifika Uzman ve Başöğretmenlik için 3 yıl geçerli olacaktır.

•Soru 20: Uzman Öğretmenlik/Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarının MEBBİS’e Yüklenmesi ne zaman yapılacaktır?
•Cevap : 07 Temmuz 2022-03 Ekim 2022

•Soru 21: Uzman Öğretmenlik için Eba, Öba ve yüz yüze alınan hizmetiçi eğitimler sayılır mı?
•Cevap : Kabul edilir.
•3.4. Sanat, spor veya mesleki alanda yeni bir beceri ya da yeterlik kazandığını gösterir belge, sertifika ya da lisans sahibi olmak.

•Soru 22: Başvurular nasıl yapılacaktır?
•Cevap : Başvurular 2 kademeli olacaktır. Birincisi Eğitime başvuru ve ikincisi ise sınava başvurudur. Mesut Hayat Eğitime başvuru için 10 yıl öğretmenlik sınav başvurusu için de Eğitim programını almak, Mesleki gelişim belgelerini tamamlamak, Kademe ilerlemesi cezasını almamış olmaktır.

•Soru 23: Ücretli öğretmenlik 10 yıllık süreye sayılır mı?
•Cevap : Sayılmaz.

•Soru 24: Formasyon Yüksek Lisans yerine geçer mi?
•Cevap : Formasyon Yüksek Lisans yerine geçmez. Diplomada Yüksek Lisans ibaresinin geçmesi gerekmektedir.

•Soru 25: Ücretsiz izinde olanlar başvuru yapabilecek midir?
•Cevap : Evet.

•Soru 26: Özel öğretim kurumlarında görev yapmış olanlardan hangileri sayılacaktır?
•Cevap : Özel okullarda öğretmen veya yönetici, diğer özel öğretim kurumlarında ise öğretmen veya öğretmenlik atama şartını taşıyanların yönetici unvanlarında geçen hizmet süreleri 10 yıllık süreye dahil edilecek

•Soru 27: Evrak Yüklemesini kim yapacaktır?
•Cevap : Hazırlanan evrakların Mebbise yüklemesini öğretmen yapacaktır.

•Soru 28: Özel öğretim kurumlarında çalışıp şu an sözleşmeli öğretmen olarak çalışan öğretmenler uzman yada başöğretmenlik sınavına girebilir mi?
•Cevap: Bu konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Mesut Hayat Olumlu sonuçlanacağı kanaatindeyiz.

•Soru 29 : Hizmetiçi Eğitim sertifikaları, Hizmet Süreleri, DYK, İyep vb. Belgeleri Mebbisten otomatik çekilebilir mi?
•Cevap: Bununla ilgili Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü çalışma yapmaktadır. Sistemsel olarak sorun olmayanlar çekilebilecektir.

•Soru 30: Uzman Öğretmenlik için Ek 2 dışında Ek 3’teki Mesleki Gelişim Çalışmaları geçerli olacak mıdır?
•Cevap: Evet. Başöğretmen unvanı için öngörülen mesleki gelişim çalışmaları uzman öğretmen unvanı için de geçerli sayılacaktır. Tersi olmayacaktır.
•Söğütlü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
 

akbuse

Aktif Üye
Katılım
29 Eyl 2017
Mesajlar
340
Uzman öğretmen olanlar baş öğretmenlik başvurusu yaptığında eğitim programına katılacaklar mı? 18. soruda "katılmayacaklar" deniliyor. Acaba doğru mu anladım Mesut Hocam? Cevaplarsanız memnun olurum.
 

ayserdenay

Üye
Katılım
17 Mar 2018
Mesajlar
20
Mesut Hocam
21. maddede belirttiğiniz hizmet içi eğitimle alınan sertifikaların geçerli olduğunu yazmışşsınız. Ancak müdür yardımcım bunların geçerli olmadığını söyledi.
Ben Masal anlatıcılığı kurs sertifikasına sahibim. Geçerli mi değil mi? Kafam karıştı.
Cevap verirseniz sevinirim.
 
Üst