Neler yeni

Sadece "Edebiyat"

AysunK

Moderator
Yönetici
Katılım
29 Eyl 2017
Mesajlar
112
En sevdiğim beyitler...Arşivimden

1-Yüksel ki yerin bu yer değildir
Dünyaya gelmek hüner değildir.-N. kemal

2-Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır
Olmaya baht u saadet dünyada vahdet gibi.Muhibbi

3-Aşık ı sadıkta dil birdir olur mu yar iki
Hiçbir taht üstüne olur mu hünkar iki.-2.selim

4-Dilde gam var şimdilik lütf eyle gelme ey sürur
Olamaz bir hanede mihman mihman üstüne.-Rasih

5-Hasılm yok ser i kuyunda beladan gayrı
Garazım reh i aşkında beledan gayrı.Fuzuli

6- O zaman ki bezm i canda bölüşüldü kale i kam
Bize de hisse i muhabbet dil i pare paRE DÜŞTÜ.-gALİP

7- HOŞÇA BAK ZATINA KİM ZÜBDE İ ALEMSİN SEN
MERDUM İ DİDE İ EKVAN OLAN ADEMSİN SEN.-GALİP

8-Bibaht olanın bağina bir katresi bile düşmez
Baran yerine dür ü gevher yağsa semadan.-Ziya paşa

9-Bütün dünya benim olsa gamım bitmez nedendir bu
Çün ezelden gam ile bina olmuş bedendir bu.-Yavuz selim

10-Ağlarım anlatamam hissederim söyleyemem
Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım.Akif

11-Minnet Hüdaya devlet idünya fena bulur
Baki kalır sahife i alemde adımız.-Baki

12-Avazeyi bu aleme Davud gibi sal
Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.Baki

13-Sanman talebi devle ü cah etmeye geldik
Biz aleme bir yar için ah etmeye geldik .Y.avni

14-Öyle bir şulesi var ki şem-i canın
Fanusuna sığmaz asmanın - Galib

15-Zannetme ki şöyle böyle bir söz
Gel sen dahi söyle böyle bir söz Galib

16-Beni candan usandırdı cefadan yar usanmaz mı
Felekler yandı ahımdan muradımın mumu yanmaz mı Fuzuli

17-Değildim ben sana mail sen ettin aklımı zail
Bana tan eyleyen gafil seni görgeç utanmaz mı Fuzuli

18-Bende mecnundan füzun aşıklık istidadı var
Aşık-ı sadık menem mecnunun ancak adı var - Fuzuli


19-Gül-i ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su
Habibim fasl-ı güldür bu akarsular bulanmaz mı –fuzuli

20-Aşiyan-ı mürg-ü dil zülfü perişanındadır
Kande olsam ey peri gönlüm senin yanındadır. –fuzuli

21-Kadrini seng-i musallada bilip ey bai
Durup el bağlayalar karşına yaran saf saf –baki

22-Gül hasretinle yollara vursun kulağını
Kıyamete kadar çeksin intizar –baki

23-Gittin amma ki kodun hasret ile canı bile
İstemem sensiz geçen sohbet-i yaranı bile –neşati

24-Sure-i velleyl okurdum dün namaz-ı şamda
Zülfün andım dilberim netdim ne kıldım bilmedim-muhibbi

25-şirler pençe-i kahrımda olurken lerzan
Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek –yavuz selim

26-Reha bulmak ne mümkün suziş-i mihnetten uşşaka
Visal ateş firak ateş belayı intizar ateş –galib

27-Kadem kadem gece teşrifi naili o mehin
Cihan cihan elem –i intizara değmez mi-naili

28-hak-i payine yetem der ömürlerdir muttasıl
Başını taştan taşa vurup gezer avare su-fuzuli

29-aşk imiş her ne var alemde
İlim bir kil-ü kal imiş ancak-galip

30-Gel gel beru i savm u salatın kazası var
Sensiz geçen zaman-ı hayatın azası yok-nesimi


31-Güllü diba giydin amma korkarım azar eder
Nazeninim saye-i har-ı gül-i diba seni-nedim

32-Hasılı alem bilir bu sırrı inkar eyleyemem
Gizlesem de aşikar etsem de canımsın benim-galib

33-Arz-ı hal etmeye canan seni tenha bulamam
Seni tenha bulunca kendimi asla bulamam

34-Ne yanar kimse bana ateş-i dilden özge
Ne açar kimse kapımı bad-ı sabadan gayrı-fuzuli

35-Gül gülse daim ağlasa bülbül acep değil
Zira kimine ağla demişler kimine gül-baki

36-Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakım zehr-i dermanındadır-fuzuli

37- Ettik o kadr refi taayyün ki neşati
Ayine i pürtabı mücellada nihanız

38-Şeb-i yeldayı müneccim ile muvakkit ne bilir
Mübtelayı gama sor kim geceler kaç saat-sabit

39-Gel gül dedi bülbül güle gül gülmedi gitti
Gül bülbüle bülbül güle yar olmadı gitti

40-Su akar yokuşlardan hep basamak basamak
Benimse alın yazım yokuşlarda susamak-necip fazıl
 

AysunK

Moderator
Yönetici
Katılım
29 Eyl 2017
Mesajlar
112
Keşke bir şiir okumuş, bir kedi sevmiş olsaydınız belki bu kadar kirletmezdiniz birbirinizi...
Turgut Uyar.
 

AysunK

Moderator
Yönetici
Katılım
29 Eyl 2017
Mesajlar
112
Raskolnikov'un suçu

Dünya edebiyatının en tanıdık kahramanlarından biri olan Raskolnikov sadece edebiyatın değil, psikolojinin ve kriminolojinin de sınırları içinde hatırı sayılır bir şöhretin sahibidir.
Daha ilk romanlarından itibaren evrendeki sonsuz uyumun farkında olan Dostoyevski o uyumu tehdit eden güçlerin de farkındadır doğal olarak: Suç. Ama neye ve kime göre? Üstün yaradılışlı bireyin, gerekçelerini ürettiği anda suç işlemeye hakkının olup olmadığını Raskolnikov kimliğinde sınayan Suç ve Ceza aslında üstün bireyin var olup olmadığına dair bir sorgulama da geliştirmektedir.
1860'ların Petersburg'unda bir hukuk öğrencisi olan Raskolnikov Avrupa kaynaklı birtakım fikirlerin etkisi altında kalarak kendi teorisini geliştirmiş, insanları sürü ve üstün olanlar diye ikiye ayırmış ve üstün olanların sürüyü bağlayan bağlarla bağlanamayacağını, onları kısıtlayan kanunlarla kanunlanamayacağını "anlamıştır". Çünkü üstün olanlar için ahlak da o kadar üstündür ki artık yoktur bile. Şimdi geriye Raskolnikov'un, anladığı şeyi kendi kimliğinde sınaması kalmıştır. Hiç kimseye faydası olmadığı gibi zararı da dokunan tefeci kadını öldürecek, böylece kendisinin de o üstün insanlardan biri olup olmadığını anlayacaktır. Bunu anlamak için kastedilen bir candır eninde sonunda ama yaşlı kadın öldürülmesi gereken ilke olarak vardır. Böylece Raskolnikov kaza ile değil, cinnet ile değil; bilerek, isteyerek ve suçunu defalarca tekrarlayarak bir adam öldürür, kendisinde öldürme hakkını görür.
Bütün bunlar olurken, "sanki paltosunun eteği bir makinenin dişli çarkına kapılmış gibi" sürüklenen Raskolnikov'un başka türlüsü elinden gelmez. Ama suç işlendikten sonra aniden paltonun eteği dişlilerin arasından kurtulur ve o kendi kendisiyle baş başa kalır. Kağıt üzerinde adamakıllı sağlam savunduklarını yaşamaya sıra gelince bunu başaramaz. Teoride, akıl cephesinde o kadar iyi duran şeyin, sıra eyleme geldiğinde, hiç de Raskolnikov'un sandığı kadar kolay olmadığı anlaşılır. Hayat teoriye, his akla galip gelir. Çünkü o zaman vicdanın sesi başlar.
Mahkemeyi kendi ruhunda kurmuştur Raskolnikov. Kendisini bir yandan yargılar bir yandan savunur. Ama delillerini ne kadar kuvvetle sıralasa da yaptığını savunan yanının pes etmesi gecikmez. Çünkü hiçbir gerekçenin cinayeti meşrulaştırmadığı ve caniyi aklamadığı, vicdanın yasalarında yazılıdır. O vicdan ki çoğu kez yazılı olan yasaların çok üzerinde seyreden bir şeydir ve üst insan-alt insan gibi ayrımlara itibar etmez. Çünkü ahlak kuralları ve kanunlar değişkendir. Ancak zaman, mekan ve toplumlar üstünde seyreden kanunlar tartışmasızdır ve sabittir. Onlar da ancak insanın fıtratında yazılıdır ve sesini en çok vicdanda duyurur. Öyleyse vicdan onu kaybetmeye en fazla hakkımız olduğu anda koruyabildiğimiz şeydir. Özelliği, tam da kaybolmaya açık olduğu yerde saklanabilmesidir.
Dostoyevski'nin hacimli romanları arasında bulunan Suç ve Ceza'da cinayetini ilk 80 sayfada işleyen Raskolnikov geri kalan 320 sayfada bunun azabını çekerken boğmaya çalıştığı bilinçsiz acısından bir şey daha anlarız ki vicdan insanın doğasında mevcut, yaradılıştan gelen bir şeydir. Sonradan kazanılmaz ama sonradan kaybedilebilir. Lakin eğer kaybediliyorsa yeniden kazanılabilir demektir. Ve tam da kaybolduğu yerde bulunabilir. Hem de aniden. Zamana gerek yoktur bunun için. Çünkü vicdan öğrenilebilir değil hatırlanabilir bir gerçektir. Öğrenmek zaman alır hatırlamak ise an meselesidir.
Böylece Suç ve Ceza Raskolnikov'un üstün insan olmadığını anlaması bir yana, aslında üstün insan diye bir kavram olmadığına da işaret ederken mutlak eşitlik ilkesinin en fazla da ahlaki eşitlik olarak algılanması gerektiğini uyarır. Raskolnikov'un, olduğunu zannettiği kişi olmadığını var saymak üstün insan kavramının varlığını kabul etmek anlamına gelir. Oysa görece teorilerin bireyselleştirilmiş suç anlayışını yücelten bu tür bir yaklaşım mutlak adaletin eşitlik ilkesini ihlal demektir ve en fazla da ahlakın kendisiyle çelişir.
N.B
 

AysunK

Moderator
Yönetici
Katılım
29 Eyl 2017
Mesajlar
112
Kadın bir erkeğe varmaz, kadın bir erkeğe verilmez ve bir erkek bir kızı almaz, (almak-vermek) bu tabirler kadını kıymetten düşüren, ona en hakir mahiyeti veren şeylerdir ve her şeyden evvel bu zihniyeti kadınlarımız kafalarından çıkarmalıdır; bilmelidirler ki iki cins birbiriyle hayatlarını birleştirirken yuvaya getirdikleri aynı kıymette şeylerdir ve koca mal sahibi değil, ortak, hayat ortağı demektir. Bu hukuk müsavatı kadınlarımızın şuurunda yer ettikten sonra onların kuvvetli ve hakiki bir insan olmak için dimağı ve fikri sahada da yükselmek isteyecekleri de tabiidir.
Memleketimizin kadın ve erkeklerini, biri diğerini sürükleyen ve taşıyan değil, el ele ve aynı tempoda yürüyen iki mahluk olarak göreceğimiz günün uzak olmamasını dilerim.

Sabahattin Ali
 

AysunK

Moderator
Yönetici
Katılım
29 Eyl 2017
Mesajlar
112
(...) birlikteliğinizde mesafeler bırakın;
bırakın ki, cennetin rüzgarları aranızda dans edebilsin...
birbirinizi sevin ama, aşk tutsaklığı istemeyin..
bırakın aşk, ruhunuzun kıyılarına vuran dalgalar gibi olsun...
birbirinizin bardağını doldurun ama aynı bardaktan içmeyin;
ekmeğinizden verin birbirinize ama aynı somundan ısırmayın...
birlikte şarkı söyleyin; lakin birbirinizi yalnız bırakmayı da bilin.
sazın telleri de yalnızdır ve armoni içinde ayni melodiyi seslendirir...
birbirinize kalbinizi verin ama karşılıklı kilitleyip saklamak için değil!
sadece hayatin eli o kalbi saklar!
birlikte durun, ama yapışmayın; tapınakların sütunları da bitişik değildir!
ve unutmayın;
meşe ile çınar birbirlerinin gölgesinde büyümezler...
HALİL CİBRAN
 

Ozan_35

Çalışkan Üye
Katılım
21 Şub 2018
Mesajlar
232
Hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey ummuyordum. Hiçbir şeyden korkmuyordum. Bu yüzden özgürdüm. Çünkü yaşamımız boyunca bizi köleleştiren isteklerimiz, umutlarımız, korkularımızdı. Özgürlüğüm onları öfkelendiriyordu. Hâlâ istediğim, hâlâ korktuğum ya da hâlâ özlediğim bir şey kalmış olması hoşlarına giderdi. O zaman bir kez daha köleleştirebilirlerdi. (Neval El Saddavi - Sıfır Noktasındaki Kadın)
 

AysunK

Moderator
Yönetici
Katılım
29 Eyl 2017
Mesajlar
112
Sibernetik
üç kere üç dokuz eder
bilirsin
birin karesi birdir
kare kökü de
bilirsin
’mutlu aşk yoktur’
bilirsin
ama baharda ya da dışarda
sonsuz göğün altında
aşkın aşkla çarpımı
nedendir bilinmez
garip bir biçimde
hep sonsuzdur
kare kökü de yoktur
Turgut Uyar
 

Ankeda

Ankeda
Yönetici
Katılım
8 Eki 2017
Mesajlar
218
Sana en yakın kitabı al... 60.Sayfasını aç ve 4.cümlesini paylaş... ;)
 

Ankeda

Ankeda
Yönetici
Katılım
8 Eki 2017
Mesajlar
218
İlk ben yazayım madem oyle en yakınımdaki kitaptaki 4. Cümleyi.... "Sustu,dinledi." Sait Faik-Kumpanya/Kayıp Aranıyor
 

mbozkuş

Üye
Katılım
28 Eyl 2017
Mesajlar
47
Sana en yakın kitabı al... 60.Sayfasını aç ve 4.cümlesini paylaş... ;)
"Ama tam onu yok etmişlerdi ki yardım çağrısı yapan bir ulak geldi, çünkü şehir diğer taraftan istila edilmişti." Amin Maalouf/Arapların Gözünden Haçlı Seferleri
("Tarih tekerrürden ibarettir." görüşünü kanıtlar nitelikte ibretlik bir kitap. 900 yıl öncesinin haçlı seferlerini okursunuz ancak bugünkü Müslümanların durumunu görürsünüz.)
 

M.Duman

Yeni Üye
Katılım
8 Ocak 2018
Mesajlar
26
"Bir aralık önümüzden testisini omuzlamış bir Arap geçti." Falih Rıfkı ATAY/ Zeytin Dağı
 

Ankeda

Ankeda
Yönetici
Katılım
8 Eki 2017
Mesajlar
218
"Benim de diyeceklerim olmalı;bir şeyler yazmalıyım..." Oğuz ATAY
 

Ankeda

Ankeda
Yönetici
Katılım
8 Eki 2017
Mesajlar
218
"Her dakika bir hır cıkarır,kekliği üzer,söverlermis..." Ezop Masallari -100 Temel Eser-su an okuma saatindeyiz cocuklarin kitabindan...
 

Ankeda

Ankeda
Yönetici
Katılım
8 Eki 2017
Mesajlar
218
necio.jpeg
 

NddEsr

Üye
Katılım
6 Kas 2017
Mesajlar
67
... "Uyuyacağım ifadesinde uyumak sanki senin elindeymiş gibi bir iddia var çünkü." ... Sermayem Yok Derdimden Başka - Serdar TUNCER
 
Üst