Neler yeni

2022 LGS Sorularının Detaylı Analizi - Mesut Hayat

Mesut HAYAT

Administrator
Yönetici
Katılım
9 Eki 2017
Mesajlar
1,297
2022 LGS SORULARININ DETAYLI ANALİZİ - MESUT HAYAT

2022 LGS'de özellikle okuma-anlama düzeyini, temel dil becerilerini ve mantık düzeyinde yorum yapma becerilerini ölçen, nitelikli sorulara yer verilmiş. 2022 LGS Türkçe soruları MEB tarafından yayımlanan kazanımları içermekte ve her ay düzenli olarak yayımlanan örnek sorulara paralel oluşturulmuş. LGS Türkçe sınavı konuları MEB müfredatıyla tam uyumluydu.

Türkçe testindeki soruların uzunlukları geçen yılki LGS sorularından biraz daha uzundu. Türkçe soruları orta ve zor düzeydeydi. Bazı sorular oldukça dikkat istiyordu. Sorularda yorumlama becerisi yani bilgiyi yorum yoluyla ölçen sorular ön plandaydı.

Paragraf, mantık ve muhakeme, grafik ve görsel okuma soruları ve cümlede anlam soruları okuduğunu anlayan, yorum, sentez yapabilen, eleştirel düşüneme yeteneği geliştirilmiş öğrencilerin soruları biraz dikkat ederek okuduktan sonra rahatlıkla yapabilecekleri sorulardan oluşturulmuştu. Dil bilgisi soruları ise kazanımlara uygun, konuları kavramış öğrencilerin yapabileceği sorulardan oluşturulmuştu.

LGS 2022 sınavı:
* Türkçe dersi sorularını çalışmadan da yapabilirim algısını bitirdi.
* Okuduğunu anlama ve dikkatin önemli olduğunu gösterdi.
* Türkçe dersinin önemini arttırdı. (Bu sayede Türkçe öğretmenlerinin de değeri artacaktır.)

2022 LGS Türkçe Soru Dağılımı:


Sözcükte Anlam: 2
Cümlede Anlam: 2
Paragraf: 5
Tablo, Grafik ve Görsel Okuma: 3
Sözel Mantık ve Muhakeme: 2
Fiilde Çatı: 1
Cümlenin Ögeleri: 1
Anlatım Bozuklukları: 1
Yazım Kuralları: 1
Noktalama İşaretleri: 1

Metin Türleri: 1


Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz:

LGS’de başarılı olmak isteyen bir öğrencinin öncelikle hızlı okumayla birlikte bol kitap okumayı alışkanlık hâline getirmesi ve sözcük dağarcığını geliştirmesi gerekmektedir.

Son yıllarda sözel mantık ve muhakeme ağırlıklı soruların önem kazandığını, yapılan sınavlarda Türkçe sorularının ayırt ediciliğinin yükseldiğini, soruların her geçen yıl güçleştiğini görüyoruz. Bu yüzden günlük hayatta mantık, muhakeme ve analiz becerilerini geliştirecek çalışmalar yapmalıyız. Kitap okumak elbette çok önemli ama daha önemlisi kitabı okuduktan sonra özetleme, çıkarım yapma, yorumlama, ilişkilendirme gibi yetenekleri geliştirmenin yanında bol bol mantık, muhakeme ve tablo, görsel, grafik yorumlama sorusu çözmeliyiz.

Hızlı okuma, beynimizin daha yüksek bir seviyede performans göstermesini sağlayarak zihnimizin gelişmesini sağlar. Hızlı okuma sayesinde soruları çözerken okuduklarımızı daha iyi algılar ve yorumlarız. Anlama ve algı düzeyi artan öğrencinin ders başarısı da artar. Bu yüzden okuduğunu anlayan, anladığını yorumlayabilen öğrencilerin sayısını artırmak için hızlı okumaya önem verilmelidir. Çocuklar çok hızlı okuyarak sınav esnasında zamandan tasarruf edeceklerdir ve daha başarılı olacaklardır.
 
Üst